Kvalitén hos kompensationsodlad...

Senast ändrad: 12 december 2017

Kvalitén hos kompensationsodlad lax

Ett stort antal odlad lax och havsöring sätts årligen ut i Sverige för att kompensera utebliven naturlig reproduktion i vattendrag påverkade av vattenkraften. Syftet med dessa utsättningar är dels att vidmakthålla det yrkesmässiga fisket och sportfisket, samt att bevara genetiskt unika populationer. På senare år finns dock indikationer på att den odlade fisken har svårigheter att anpassa sig till ett liv i naturen och att havsöverlevnaden därmed minskat. Inom ramen för detta forskningsområde undersöker vi olika metoder för att anpassa odlingen så att fisken ges bättre möjligheter att överleva efter utsättningen. En stor del av verksamheten går ut på att testa effekten av olika åtgärder i odlingen genom att märka fisk och följa deras beteende efter utsättning.

Projekt:


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se