Funktionella metoder...

Senast ändrad: 11 december 2017

Funktionella metoder för att producera fysiologiskt vild smolt

Mål
: att förbättra smoltkvalitet och öka havsöverlevnad hos kompensationsodlad lax.

Projektbeskrivning: Inom ramen för detta projekt vill vi producera smolt som är mer lik vild fisk med avseende på storlek och fettreserver. Försöken genomförs i full skala på tre kompensationsodlingar i Sverige. Via en ny modell för laxens energibehov kan vi styra fisken tillväxt så att den uppnår de kriterier vi fastställt. För att utvärdera effekten av utfodringen följer vi fiskens tillväxt och kvalitet I form av fenskador under hela tillväxtperioden. Innan utsättning undersöks fisken med avseende på storlek, energireserver, fenskador, tidig könsmognad och smoltifiering. För att skatta överlevnaden I havet märks fisken för senare identifiering när de kommer tillbaka från havet för att leka.

Finansiering: Elforsk

Projektledare: Anders Alanärä 
Övriga forskare: Lo Persson


Kontaktinformation