SMOLTPRO – hållbar produktion...

Senast ändrad: 12 december 2017

SMOLTPRO – hållbar produktion av kompensationsodlad smolt

Mål
: att utveckla ekologiskt och etiskt sunda metoder för kompensationsodling av lax och genom detta öka de socioekonomiska fördelarna med storskaliga utsättningar.

Projektbeskrivning: SMOLTPRO är ett stort projekt som involverar flera universitet i Sverige och utomlands. Studierna fokuserar på praktiska odlingsfrågor som kopplar till fiskens kvalitet och hälsa. Vid SLU i Umeå fokuserar vi på effekten av foderbegränsningar och odlingstäthet, samt hur man kan reducera negativa effekter av konkurrens och aggression under odlingsfasen. För att testa effekten av olika åtgärder i odlingen undersöker vi fiskens tillväxt, energireserver och fenstatus, men också fiskens vandringsbeteende i artificiella vandringskanaler och efter utsättning i älven.

Finansiering: Formas

Projektledare: Anders Alanärä

Övriga forskare: Lo Persson

Web page: http://www.smoltpro.science.gu.se/


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se