Studier på individuella...

Senast ändrad: 12 december 2017

Studier på individuella beteenden

Utvecklingen och av nya tekniker har möjliggjort studier på individuella beteendeskillnader i grupper av fisk utan att behöva använda videoobservationer. Vi har utvecklat och utvärderat PIT-tag tekniken (passiva mikrosändare) i olika typer av experimentuppställningar. Vi har kombinerat självutfodrare med PIT-tag antenner för att kunna registrera vilka individer som utlöser utfodringen. Detta ger möjlighet att studera dominanshierarkier såväl som skillnader i födobeteende och preferens för olika typer av foder. Experiment med avseende på inlärning av tid och plats har gjorts genom att skapa distinkta födoområden där fiskar som simmar in eller ut kan registreras. Vi har även visat att fiskar nyttjar födoområden under olika delar av dygnet beroende på individens konkurrensförmåga. Mindra ”kaxiga” fiskar simmar in i födoområden i skydd av mörkret för att undvika att bli attackerade av territoriehävdande individer.

Vi har även projekt som testar fiskars förmåga att reglera sitt foderintag ”optimalt” om de själva får välja fiskfoder med olika mellan protein och fettnivåer och utifrån rena basämnen (proteiner, fett och kolhydrater). Snabba och pålitliga metoder saknas för att utvärdera effekten av nya fodersammansättningar for odlad fisk.

Funding: FormasKontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se