Molekylär ekologi

Senast ändrad: 04 april 2018
HK.jpg

ändring av text pågår...

Vi använder molekylära metoder för att studera biologiska processer i vilda populationer. Frågeställningarna spänner över tillämpad och grundforskning inom beteendeekologi och evolutionsbiologi på individ och populationsnivå. Vi jobbar med en rad vertebrata modellsystem (t. ex. älg, kanin, björn, öring, röding, lejon, afrikansk vildhund, ripa). De flesta projekt använder genetiska metoder (t. ex. eDNA, SNP mikroarray och storskalig sekvensering). Vi använder sedan genetisk data i kombination med beteende, demografiska, fysiologiska eller spatiala data. Flera projekt bedrivs i samarbete med forskargrupper vid andra universitet eller organisationer i Sverige och utomlands.

Vi kör för tillfället SNP analyser på björn och hormonanalyser på älg, samt bygger ett heltäckande LIMS system för labbet.

Medlemmar

  • Göran Spong (Ämnesområdesansvarig)
  • Helena Königsson (laboratorieingenjör)
  • Ida-Maria Blåhed (doktorand)
  • Carl-Gustaf Thulin (forskare)
  • Adriaan De Jong (biträdande forskare)

Kontaktinformation

Göran Spong, universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
goran.spong@slu.se, 073-0350641