En kvantitativ uppskattning...

Senast ändrad: 12 december 2017

En kvantitativ uppskattning av stubbars betydelse för vedlevande organismer

  • Mål: Uppskatta de ekologiska korttidseffekterna av stubbskörd och potentiella kompensationsåtgärder.

Projektbeskrivning: I Sverige finns det planer på att skörda stubbar lämnade efter avverkning för att ersätta fossila bränslen. Detta forskningsprojekt behandlar de effekter denna verksamhet kan ha på biodiversitet i boreal skog. Vi använder ett redan etablerat långsiktigt fältprojekt. Vi studerar:  1) hur stor del av den dödvedlevande artpoolen och dess reproduktion finns i stubbar på kalhyggen; 2) funktionen av stubbar som mikroklimatiska refuger för skogslevande arter på kalhyggen; 3) Finns det spatiala mönster i landskapet; 4) om det är nödvändigt med kompensationsåtgärder i samband med stubbrytning och möjlig omfattning av dessa. Resultaten är viktiga för att kunna bedriva stubbskörd på ett miljömässigt förvarbart sätt.Hosting forest companies: Holmen, SCA, Sveaskog.

Markupplåtelse: Holmen, SCA, Sveaskog
Finansiering: Energimyndigheten, Sveaskog


Publikationer

Hjältén, J., Stenbacka, F, Andersson J. 2010. Saproxylic beetle assemblages on low-stumps, high-stumps and logs: implications for environmental effects of stump harvest. Forest Ecology and Management, 260, 1149-1155.

Project leaders:
Joakim Hjältén

Associated researchers:
Mats Dynesius
Jon Andersson


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se