Effekter av främmande...

Senast ändrad: 12 december 2017

Effekter av främmande trädarter på ekologiska samhällen i boreala ekosystem

  • Mål: De övergripande målen i projektet är att ge kunskap om de ekologiska effekterna av att i boreala skogar, lokalt byta ut inhemska trädarter med främmande arter. Mer specifikt är projektet fokuserat på introduktionen av contortatall (Pinus contorta) i norra Sverige och att studera effekterna på fauna och vegetation.

Projektbeskrivning: Studien utnyttjar ett storskaligt fältexperiment i norra Sverige som skapats genom årtionden av skogsbruk med introduktion kontortatall. Förekomster av marklevande insekter, fåglar och vegetation inventeras i par av contorta- och vanliga tallbestånd på ytor med liknande förhållanden. Tyngden på analyserna kommer att ligga på relationer mellan artsamhällen, artsammansättningar och relationer mellan faunan och vegetationen.

Markupplåtelse: SCA
Finansiering: KSLA och Göran Gustafssons Stiftelse

Projektledare:
Jean-Michel Roberge
Therese Löfroth

Associerade forskare:
Fredrik Stenbacka
Jon Andersson

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se