Framtidens skog: Analys av attityder och...

Senast ändrad: 12 december 2017

Framtidens skog: Analys av attityder och kostnadseffektivitet av strategier för att gynna den biologiska mångfalden i skogslandskapet

  • Mål: Projektet syftar till att ge kunskap om (1) kostnadseffektiviteten av alternativa landskapsstrategier för att bevara den biologiska mångfalden i boreala skogslandskap samt om (2) markägarnas attityder mot dessa möjliga ansatser.

Projektbeskrivning: Vi jämför olika naturvårdsstrategier på landskapsskalan med avseende på långsiktiga ekonomiska effekter. Vi kommer också att använda oss av enkäter för att analysera olika markägares (inkl. privata skogsägare och större skogsbolag) attityder mot dessa framtida scenarier.

Finansiering: Future Forests

Projektgrupp:

Jean-Michel Roberge
Thomas Ranius
Camilla Sandström
Camilla Widmark
... tillsammans med andra forskare inom Future Forests och utländska samarbetspartners


Kontaktinformation
Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se