Framtidens skog: Strategier för att…

Senast ändrad: 12 december 2017

Framtidens skog: Strategier för att gynna biologisk mångfald i brukade skogslandskap

  • Mål: Det övergripande målet med projektet är att ge kunskap om de ekologiska effekterna av alternativa landskapsstrategier i borealskog.

Projektbeskrivning: Inom projektet analyserar vi de långsiktiga effekterna av olika landskapsstrategier på förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden. Vi använder oss av nya verktyg för att simulera skogens utveckling och populationsförändringar hos specialiserade skogslevande arter under en rad olika scenarier som varierar med avseende på brukningsintensitet, skötselregimer samt den rumsliga fördelningen av landskapselement.

Finansiering: Future Forests

Projektgrupp:
Annika Nordin
Jean-Michel Roberge
Thomas Ranius
Tomas Lämås
Adam Felton
Ryan Sponseller


Kontaktinformation

Jean-Michel Roberge forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
jean-michel.roberge@slu.se, 090-786 83 59, 070-587 83 59

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se