Hoppa till huvudinnehåll

Den stora artflytten

I detta unika forskningsprojekt undersöker forskare vid SLU om hotade insekter, svampar, mossor och lavar som lever i döda träd kan flyttas och leva vidare på en annan plats. Kunskap som är viktig för att ta reda på om det går att kompensera för artförluster vid olika typer av markexploatering.

Trädstammar ligger utspridda i skogen. Foto.

Ett unikt forskningsprojekt tar sin början

När Aitikgruvan, strax söder om Gällivare, skulle utöka brytningen av koppar avverkades gammelskog med mycket höga naturvärden. I skogen fanns ett flertal rödlistade arter som trivs i gamla skogar där det finns mycket döda träd, så kallad död ved. För att möta de rättsliga kraven på ekologisk kompensation upprättade gruvbolaget Boliden två kompensationsområden. Dit flyttades över 600 trädstammar med de insekter och svampar som lever av dem.

I kompensationsområdena tar detta forskningsprojekt sin början.

 

Följ oss på Facebook!
Person böjd över en stock i skogen

Forskning inom restaureringsekologi

På vilket sätt kan olika naturvårdande insatser påverka arter, eller den miljö som arterna lever i? Vid SLU Vilt, fisk och miljö forskar vi för att ta fram kunskap om detta. Forskningen gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser både i Sverige och på flera håll runt om i världen.

Publicerad: 20 september 2022 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215, 070-665 76 13
Stf prefekt: Anne-Maarit Hekkala 090-786 83 70, 072-242 97 13
Kommunikatörer: Susanna Bergström 090-786 8299, Ulla Ahlgren 090-786 8281

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…