Hoppa till huvudinnehåll

Ekoparkers betydelse för biologisk mångfald

Kan ett miljöanpassat skogsbruk tillsammans med satsningar på restaureringsåtgärder i multifunktionella landskap främja skogslevande organismer som fåglar, vedlevande insekter och svampar? Det vill forskare från SLU ta reda på i ett storskaligt projekt i samarbete med Sveaskog.

Skogslandskap. Foto.

Forskare studerar ekoparkers effekter

Sveaskogs ekoparker är skogslandskap med höga naturvärden. I ekoparkerna kombineras skogsbruk med naturvårdsåtgärder. Här kan du läsa mer om ekoparkerna och hur samarbetet med SLU:s forskare tog sin början.

Följ oss på Facebook!
Person böjd över en stock i skogen

Forskning inom restaureringsekologi

På vilket sätt kan olika naturvårdande insatser påverka arter, eller den miljö som arterna lever i? Vid SLU Vilt, fisk och miljö forskar vi för att ta fram kunskap om detta. Forskningen gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser både i Sverige och på flera håll runt om i världen.

Publicerad: 25 april 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Prefekt: Anders Alanärä 090-786 8215
Stf prefekt:  Frauke Ecke 090-786 8642
Kommunikatör: Susanna Bergström 090-786 8299

Postadress: Institutionen för vilt fisk och miljö, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå
Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Loading…