Sveriges lantbruksuniversitet

Ekoparkers betydelse för biologisk mångfald

Kan ett miljöanpassat skogsbruk tillsammans med satsningar på restaureringsåtgärder i multifunktionella landskap främja skogslevande organismer som fåglar, vedlevande insekter och svampar? Det vill forskare från SLU ta reda på i ett storskaligt projekt i samarbete med Sveaskog.

Skogslandskap. Foto.

Forskare studerar ekoparkers effekter

Sveaskogs ekoparker är skogslandskap med höga naturvärden. I ekoparkerna kombineras skogsbruk med naturvårdsåtgärder. Här kan du läsa mer om ekoparkerna och hur samarbetet med SLU:s forskare tog sin början.

Följ oss på Facebook!
Person böjd över en stock i skogen

Forskning inom restaureringsekologi

På vilket sätt kan olika naturvårdande insatser påverka arter, eller den miljö som arterna lever i? Vid SLU Vilt, fisk och miljö forskar vi för att ta fram kunskap om detta. Forskningen gör vi ofta i samarbete med de som utför dessa insatser både i Sverige och på flera håll runt om i världen.

Publicerad: 25 april 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se
Loading…