Viltets och viltförvaltningens historia

Senast ändrad: 08 april 2021

Målsättning:

  • Att rekonstruera utbredning och populationsstorlek för vilt i Sverige under de senaste århundradena.
  • Att beskriva och analysera tidigare viltförvaltningsmodeller samt de drivkrafter som lett till förändringar i lagstiftningen och den praktiska viltförvaltningen.

Projekt beskrivning:

Projektets övergripande målsättning är att belysa viltet, dess nyttjande och bevarande i ett historiskt perspektiv. Arbetet sker tvärvetenskapligt och omfattar populationsdata, avskjutningsdata, lagar, stadgar och förordningar, skottpengar och annat som gäller viltet och dess förvaltning. Projektet försöker också spegla de diskussioner om viltet som tidigare fördes i samhället.

Pågående arbeten gäller en bok om lodjuret på svenska samt ett par vetenskapliga arbeten hur älgen räddades från utrotning och hur arten därefter förvaltades.

 

 

Israel Adolf af Ström, grundare av Statens
skogsinstitut (senare Skogshögskolan).Projektledare:

Kjell Danell
Roger Bergström


Kontaktinformation