Upptäck Umeås fladdermöss

Senast ändrad: 13 september 2021
Flygande fladdermus. Foto.

Under sommaren 2020 gav sig engagerade Umeåbor ut på fladdermusjakt för att hjälpa forskare vid SLU att förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara.

Fladdermössen utgör en stor andel av artmångfalden bland däggdjuren. En fjärdedel av alla däggdjursarter är fladdermöss, och i Umeå påträffas vanligtvis en art, nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) men på senare tid har det också påträffats andra arter.

Alla arter har ett starkt skydd, men de flesta är sällsynta och rödlistade. Kunskaperna om arternas utbredning och förekomst är bristfälliga, särskilt i tätortsnära områden.

Sommaren 2020 tog flera engagerade medborgarforskare chansen att medverka i en undersökning för att förbättra kunskapsläget. Genom att bli fladdermusdetektiver hjälpte de till att inventera fladdermöss i Umeå tätort.

De lånade en batscanner av oss på SLU och återrapporterade fynden till oss online från sin smartphone. Resultaten kommer snart!

Vill du lyssna på nordfladdermus? Klicka här.

Så använder du en batscanner

Innan du ger dig ut på din fladdermusjakt kan du kika på den här filmen för att få lite tips på vart fladdermöss trivs och se hur batscannern och rapporteringssytemet fungerar.