Skåne 2017-2021

Senast ändrad: 28 mars 2022

Diagram. Fångster av skogssork i Skåne.

Diagram. Fångster av åkersork i Skåne.

Diagram. Fångster av vanlig näbbmus i Skåne.Diagram. Fångster av skogsmöss i Skåne.


Utvecklingen sedan övervakningens start

Tidsserien är för kort för att bedöma cyklicitet och täthetsförändringar över tid. Slående – och förväntat med tanke på tillgången till nötter och frön av bl.a. bok, ek och lönn – är de stora tätheterna av skogsmössen (både mindre och större skogsmus).

 

Läs mer här om miljöövervakningens, bakgrund mm 

Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare