Skåne 2017-2022

Senast ändrad: 14 mars 2023

Diagram som visar antalet fångade skogssorkar.

Diagram som visar antalet fångade åkersorkar.

Diagram som visar antalet fångade näbbmöss.

Diagram som visar antalet fångade skogsmöss.


Utvecklingen sedan övervakningens start

Tidsserien är för kort för att bedöma cyklicitet och täthetsförändringar över tid. Slående – och förväntat med tanke på tillgången till nötter och frön av bl.a. bok, ek och lönn – är de stora tätheterna av skogsmössen (både mindre och större skogsmus).

 

Läs mer här om miljöövervakningens, bakgrund mm 

Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare