Kalvningar 2018 hittills

Senast ändrad: 08 april 2021

Södra Sverige
Resurserna är begränsade i alla tre projekt i södra Sverige, samt att sändare är ställda på låga positionsintervaller. Vi har därför valt att inte följa kalvningar under den här kalvningssäsongen.

Norra Sverige
Västerbotten
Nordmaling: nästan alla kor har kalvat. Vi har kunnat dokumentera att 19 kor har kalvat och minst 24 kalvar har födds.

Norrbotten
I Norrbotten har enbart ett få antal av korna visat något tecken på kalvning. Enligt förändringar i kornas rörelsemönster (observation av så kallad ”kalvningskluster”) har vi konstaterat att i:
Haparanda-Kalix: 9 kor har kalvat med säkerhet, plus 4 osäkra/troliga.
Gällivare: 6 kor har kalvat med säkerhet, plus 2 osäkra/troliga.
Junosuando: 7 kor har kalvat med säkerhet, 2 osäkra/troliga.
Svappavaara: 4 kor har kalvat med säkerhet, 1 osäker/trolig.
Nikkaluokta: 1 ko har kalvat med säkerhet, 1 osäker/trolig.
Få antal kalvningar i Nikkaluokta kan vara en effekt av att många av de märkta GPS-korna är äldre kor, samt att korna vi märkte ny är unga kor.

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se