Kontaktpersoner

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Om du skjuter en märkt älg eller en kalv till en märkt älg, vänligen ta kontakt med en av våra samordnare.

Nationell kontaktperson: Fredrik Stenbacka, mobil: 073-8120816

Samordnare Norrland: Fredrik Stenbacka, mobil: 073-8120816
Samordnare Svealand: Fredrik Stenbacka, mobil: 073-8120816
Samordnare Götaland: Kent Nilson, mobil: 073-9134444

Om en märkt älg skjuts eller en kalv till en märkt ko skjuts vill vi ha information om när älgen sköts och älgens slaktvikt. För vuxna älgar vill vi ha käken för senare åldersbestämning. För kalvarna vill vi veta könet. Vi extra intresserade av att få vikterna för de kalvar som skjuts eftersom en del vägdes vid födseln. Halsbanden till märkta älgar vill vi gärna ha tillbaka. De kan återanvändas efter batteribyte. Skär inte av halsbanden.

Övriga kontaktuppgifter:

Gruppledare för Älgforskning - SLU
Professor Göran Ericsson
Tel: 090-7868508, 070-6765012
E-post: goran.ericsson@slu.se
Postadress: Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
901 83 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd

Forskare
Wiebke Neumann
Tel: 090-7868117, 070-6349051
E-post: wiebke.neumann@slu.se
Postadress: Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
901 83 UMEÅ