Personer

Senast ändrad: 13 september 2021

Det finns en sammansättning av personer som arbetar i gruppen som gör att vi täcker in kunskap om tekniska frågor om sändare och databashantering, geografiska informationssystem och rumsliga analyser av data. Det finns givetvis ett gediget kunnande om stora växtätare och deras interaktion med sin omgivning. Det är den samlade kunskapen och erfarenheten som driver de olika projekten framåt.

Följ länkarna för att få mer information om oss som jobbar i gruppen.