Andrew Allen

Senast ändrad: 30 november 2017

Forskningsintressen

Mitt projekt syftar till att identifiera den optimala förvaltningsnivån av migrerande djur. Alla djur förflyttar sig och dessa rörelser skapar utmaningar för förvaltningen eftersom mer dynamiska angreppsätt än de traditionella kan behövas. Traditionellt har strategier som fokuserar på speciella områden använts t. ex. skyddade områden eller jaktområden, även för djur som förflyttar sig mycket. Mer och mer har det insetts att en sådan strategi är mindre lämplig. Genom denna studie kommer jag att använda en strategi med utgångspunkt i "movement ecology" för att kombinera miljö- och antropogena faktorer, inklusive mång-nyttjande av landskap, och beslutsfattningsteori som inkluderar osäkerhet och framtida förändringar, för att identifiera den optimala förvaltningsnivån.

Jag kommer att använda älg (Alces alces) i Sverige som en studieart och studieområde. Älgen har flera rörelsemönster inklusive hemområde, spridning och migration, och älgen är även ett viktigt jaktbart vilt. Förutom jägare, så engagerar även arten myndigheter, skogsbrukssektorn och forskare. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra älgförvaltningen i Sverige, samt att bygga ett ramverk för att identifiera den optimala förvaltningsnivån generellt, för djur som förflyttar sig mycket.

Sidansvarig: Bo-Soren.Wiklund@slu.se