Göran Ericsson

Senast ändrad: 30 november 2017

Forskningsintressen

I dag har jag två huvudinriktningar i min forskning. Den ekologiska där jag studerar hur älgar, björnar, tallar, aspar och annat grönt eller hårigt fungerar enskilt eller i samspel med varandra. En viktig del där har varit att utveckla GPS-teknologin till att bli ett verktyg för att förstå djurens val av livsmiljöer bland annat i relation till mänsklig påverkan. Den andra inriktningen är att tillsammans med nationalekonomer, statsvetare, sociologer och arkeologer förstå varför människor värderar djur och natur högt.

Jag knyter gärna knyter nya nätverk för att besvara en forskningsfråga. Med en stark bakgrund i ekologi som utgångspunkt har jag ända doktorandtiden vidgat mina vyer och samarbetet med andra discipliner. Basen i min forskningsinriktning liksom i min fakultetsprofessur är att studera dels naturresurserna, dels de som brukar den.