Upptäck Umeås fladdermöss

Senast ändrad: 18 juni 2020
Fladdermus

Vill du bli Umeås första fladdermusdetektiv? Låna en batscanner av oss på SLU och ge dig ut på nattliga äventyr och hjälp forskarna förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara.

Fladdermössen utgör en stor andel av artmångfalden bland däggdjuren. En fjärdedel av alla däggdjursarter är fladdermöss, och i Umeå påträffas vanligtvis en art, nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) men på senare tid har det också påträffats andra arter.

Alla arter har ett starkt skydd, men de flesta är sällsynta och rödlistade. Kunskaperna om arternas utbredning och förekomst är bristfälliga, särskilt i tätortsnära områden.

Nu har du chansen att medverka i en undersökning för att förbättra kunskapsläget. Genom att bli fladdermusdetektiv kan du hjälpa till att inventera fladdermöss i Umeå tätort. Du får låna en batscanner av oss på SLU, du får en kort instruktion samt information om de arter du kan tänkas hitta. Kravet är att du återrapporterar fynden till oss online från din smartphone. Du får låna en batscanner i upp till en vecka. Omfattningen av inventeringarna bestämmer du själv, men vi förutsätter att du verkligen vill göra ett försök att bidra.

Vill du lyssna på nordfladdermus? Klicka här.

Anmäl dig här

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.
Fakta:

Fladdermuskurs i Umeå

Den 19 augusti finns möjlighet att vara med på en fladdermuskurs tillsammans med SLU:s fräsmte fladdermusexpert Johnny de Jong. Mer info om kursen och hur du anmäler dig hittar du här:

Du behöver inte ha gått kursen för att låna en fladdermusdetektor (batscanner). Den är enkel att använda och vi visar dig hur du ska göra när du hämtar ut den.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se