Hoppa till huvudinnehåll

Vi gör våra examensarbeten här!

På institutionen för vilt, fisk och miljö finns möjligheter för studenter på masternivå att göra examensarbeten i spännande forskningsprojekt. Vi tar emot studenter från hela världen. På den här sidan berättar några av våra studenter om sina examensarbeten.
Porträttbild av Kajsa.

Hur påverkar tamkatter vilda djur?

Finns det ett samband mellan vilka vilda djur som rör sig i människors trädgårdar beroende på om det finns katter i närheten? Det har masterstudenten Kajsa Johansson undersökt. På bilderna hon analyserade i sitt examensarbete fanns en tydlig koppling mellan katter och stadsmiljö. Hon såg också att skator fanns i trädgårdar med få besök av katter medan sångfåglar fanns i trädgårdar med fler besök av katter.

Porträttbild av Anders Kivijärvi.

Anders studerar öringars vandringsbeteende

Intresset för skogsbruk fick Anders att söka till jägmästarprogrammet. Under utbildningen växte intresset för biologi fram allt mer och nu gör han sitt examensarbete om öringars vandringsbeteende.

Elefant. Foto.

Adams arbete kan mildra konflikter mellan människor och elefanter

När asiatiska elefanters livsutrymme krymper söker de föda på odlingar, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Detta är ett stort hinder i arbetet för att bevara elefanterna och kunskap behövs för att människor och elefanter ska kunna leva tillsammans. Kunskap som Adam Turner bidragit till att ta fram med sitt masterarbete.

Albin tar bort bark på ett liggande träd med en kniv. Foto.

Albin undersöker ekoparkers betydelse för vedlevande skalbaggar

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker. I två av dessa parker jobbar Albin Larsson Ekström med att studera förekomsten och sammansättningen av skalbaggar som lever av dött trä.

Porträttbild av Michelle Etienne.

Michelle undersöker kungsörnars rörelser

I framtiden vill Michelle Etienne utveckla nya sätt att förbättra bevarandeinsatser för utsatta fåglar och undersöka människans påverkan på ekosystem. Som en väg mot sitt mål tittar hon nu på faktorer som kan påverka kungsörnens beteende.

Porträttbild av Linda Zetterkvist.

Linda skriver dubbla exjobb

Linda Zetterkvist pluggar till jägmästare och har valt att skriva två examensarbeten hos oss, ett i biologi och ett i skogsvetenskap. På så sätt kan hon sedan ta ut dubbla examen efter avslutad utbildning. Läs mer om Lindas första exjobb nedan!

Maja Widell med mätinstrument och anteckningsblock. Foto.

Äventyrslusten tog Maja till Sydafrika

Drömmen om äventyr ute på den afrikanska savannen var en av de främsta anledningarna till att Maja Widell sökte till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Redan innan hon hade hunnit börja visste hon att hon skulle göra sitt exjobb i Afrika. Nu har hon varit där!

Porträttbild av Emilia Malmström.

Emilia gjorde sitt examensarbete i Sydafrika

Bevarandet av vilda djur och deras livsmiljöer ligger Emilia Malmström varmt om hjärtat. I sitt examensarbete åkte hon till Sydafrika för att studera vita noshörningars påverkan på gräslandsstrukturen.

Porträttbild av Clara Espinosa.

Clara brinner för restaureringsekologi

Clara Espinosa läser en master i bevarandebiologi. Examensarbetet har hon valt att göra på SLU Vilt, fisk och miljö. Här studerar hon olika restaureringsmetoder som används i våra skogar.

Oskar Lövbom artbestämmer fjärilar i labbet. Foto.

Oskar studerar nattfjärilars ekologi

Kan nattfjärilar använda sig av kraftledningsgator i skogen som livsmiljö? Det vill Oskar Lövbom ta reda på i sitt examensarbete på Vilt, fisk och miljö.

Porträttbild av Maria Michold.

Hur påverkas lavar av särskild avverkningsmetod?

Naturvårdsintresserade Maria Michold ville själv samla in datan till sitt examensarbete. Hon inventerar just nu lavar för att sedan kunna utvärdera hur olika lavarter reagerar på en alternativ avverkningsmetod och restaureringsåtgärd.

Porträttbild av Linnea Edwang Stridbo.

Påverkar död ved förekomsten av orkidéer?

Linnea Edwang Stridbo skriver sitt examensarbete hos oss på Vilt, fisk och miljö. Med sitt arbete hoppas hon kunna bidra till den naturvårdande skötseln av de unika kalkgranskogarna i Jämtland.

Porträttbild av Sanghyun Kim.

Sanghyun Kim - på ständig jakt efter intressanta forskningsprojekt

Sanghyun Kim beskriver sig själv som en nomad på jakt efter intressanta forskningsprojekt och ställen att leva. Hos oss på Vilt, fisk och miljö stannade han till för att skriva sitt examensarbete om effekten av olika skogsskötselmetoder på svampar i svenska skogar.

Loading…