Skoglig naturvårdsbiologi

Senast ändrad: 10 mars 2021
Person fältarbetar i skog. Foto.

Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen.

Vill du arbeta på ett skogsbolag, myndighet, NGO, som blivande forskare eller internationellt med naturvård och skog? Då är detta kursen för dig.

I kursen får du ta del av kunskapen från yrkesverksamma som arbetar med skog och naturvård och du får en fördjupad teoretisk kunskap med koppling till den senaste forskningen om skog och naturvård från SLU:s egna lärare.

Delmoment som ingår är kopplingen till etiska värden, upplevelsevärden, populationsekologi, organismsamhället, ekosystem ekologi, landskapsekologi, juridik, ekonomi, vilken roll olika aktörer har i den skogliga naturvården, skog på landsbygden såväl i urbana miljöer samt kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen och skriva debattartiklar.

Kursen är på distans så du kan sitta och arbeta hemma vid din egen dator men samtidigt träffa studenter och lärare från hela världen. Åtminstone en gång träffas alla i antingen Uppsala eller Umeå för gemensam exkursion.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se