Skoglig naturvårdsbiologi

Senast ändrad: 18 oktober 2019
skoglig.jpg

Vill du arbeta på ett skogsbolag, myndighet, NGO, som blivande forskare eller internationellt med naturvård och skog? Då är detta kursen för dig.

 

Arter och habitat fortsätter att minska globalt trots mängder av konventioner, lagar och regler. Hur bedrivs naturvård i dag med koppling till skog?

I kursen får du ta del av kunskapen från yrkesverksamma som arbetar med skog och naturvård och du får en fördjupad teoretisk kunskap med koppling till den senaste forskningen om skog och naturvård från SLU:s egna lärare.

Delmoment som ingår är kopplingen till etiska värden, upplevelsevärden, populationsekologi, organismsamhället, ekosystem ekologi, landskapsekologi, juridik, ekonomi, vilken roll olika aktörer har i den skogliga naturvården, skog på landsbygden såväl i urbana miljöer samt kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen och skriva debattartiklar.

Kursen är på distans så du kan sitta och arbeta hemma vid din egen dator men samtidigt träffa studenter och lärare från hela världen. Åtminstone en gång träffas alla IRL i antingen Uppsala eller Umeå för att exkurera.

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se