De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Senast ändrad: 14 september 2020
Älgkalv som ligger ned. Foto.

Vad påverkar vilda djur i dag och i framtiden? Ser människans samexistens med vilda djur lika ut i olika delar av världen? Det är några av frågorna du kommer att få fördjupa dig i under kursen!

Vilda djur finns i alla ekosystem. Faktorer som påverkar djurens liv är många – hur anpassar de sig till dessa?

Anpassningar till ekosystems utmaningar kan se mycket olika ut och sträcker sig från beteende till utseende. Hur gör djuren i ekosystem med extrem torka, kyla eller hetta? Hur interagerar djuren med varandra, inom och mellan arterna?

Distanskurs med två träffar

Under denna distanskurs, med två obligatoriska träffar på SLU i Umeå, kommer vi att gå igenom centrala ekologiska grundbegrepp och ekologi från individ- till systemnivå.

Hur hänger allt ihop i olika ekosystem på land? Hur regleras populationer? Och vad är egentligen en population? Frågorna är oändliga och att studera vilda djur är det roligaste och mest intressanta vi kan göra!

Något som alltid återkommer i studier om vilda djur är människan, då människor är del av i stor sett alla ekosystem världen över. Hur kan sampelet mellan vilda djur och människa se ut?

Tycker du att vilda djurens ekologi och biologi och deras roll i olika ekosystemen är spännande? Då är detta kursen för dig!

Kungsörn fotad framifrån.
Kungsörn. Foto: Jörgen Wiklund, SLU
Bisonhjord i Yellowstone. Foto.
Bisonhjord i Yellowstone nationalpark, USA. Foto: Jörgen Sjögren
Älg med gult halsband som rör sig över snön, fjäll i bakgrunden. Foto.
Hur rör sig djuren genom landskapet? Det är en av frågorna vi kommer att undersöka under kursens gång. På bilden en älg som utrustats med gps-halsband för att vi forskare ska kunna lära oss mer om älgars rörelser och beteende. Foto: Christian Fohringer
Skogssork i snön. Foto.
Skogssork. Foto: Hanna Knutsson
Fakta:

Kursperiod:  Kursen ges på kvartsfart under höstterminen 2020 (7,5 hp)

Nästa kurstillfälle: Höstterminen 2021 (7,5 hp)

Ort: Distans, med två obligatoriska träffar. Träffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, enklare laborationer, seminarier, exkursioner och examination.

Språk: Svenska, men några av föreläsningarna och en del av litteraturen kan vara på engelska.

Nivå: Grundnivå

Sista ansökningsdag: Ansökningsperioden inför höstterminen 2021 är öppen 15 mars-15 april 2021.

Vill du veta mer: Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se