De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Senast ändrad: 25 augusti 2022
Älgkalv som ligger ned. Foto.
Vilka förutsättningar behöver en nyfödd älgkalv för att överleva och växa sig stor? Vilka är hoten? Foto: Eric Andersson

Vad påverkar vilda djur i dag och i framtiden? Ser människans samexistens med vilda djur lika ut i olika delar av världen? Det är några av frågorna du kommer att få fördjupa dig i under kursen!

Vilda djur finns i alla ekosystem. Faktorer som påverkar djurens liv är många – hur anpassar de sig till dessa?

Anpassningar till ekosystems utmaningar kan se mycket olika ut och sträcker sig från beteende till utseende. Hur gör djuren i ekosystem med extrem torka, kyla eller hetta? Hur interagerar djuren med varandra, inom och mellan arterna?

Kurs på distans

Under denna distanskurs, med två obligatoriska onlineträffar, kommer vi att gå igenom centrala ekologiska grundbegrepp och ekologi från individ- till systemnivå.

Hur hänger allt ihop i olika ekosystem på land? Hur regleras populationer? Och vad är egentligen en population? Frågorna är oändliga och att studera vilda djur är det roligaste och mest intressanta vi kan göra!

Något som alltid återkommer i studier om vilda djur är människan, då människor är del av i stor sett alla ekosystem världen över. Hur kan samspelet mellan vilda djur och människa se ut?

Tycker du att vilda djurens ekologi och biologi och deras roll i olika ekosystemen är spännande? Då är detta kursen för dig!

Kungsörn fotad framifrån.
Kungsörn. Foto: Jörgen Wiklund, SLU
Bisonhjord i Yellowstone. Foto.
Bisonhjord i Yellowstone nationalpark, USA. Foto: Jörgen Sjögren
Älg med gult halsband som rör sig över snön, fjäll i bakgrunden. Foto.
Hur rör sig djuren genom landskapet? Det är en av frågorna vi kommer att undersöka under kursens gång. På bilden en älg som utrustats med gps-halsband för att vi forskare ska kunna lära oss mer om älgars rörelser och beteende. Foto: Christian Fohringer
Skogssork i snön. Foto.
Skogssork. Foto: Hanna Knutsson

Fakta:

Kursperiod:  Kursen ges på kvartsfart under höstterminen 2022 (7,5 hp)

Ort: Distans, med två obligatoriska onlineträffar. Onlineträffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, enklare laborationer, seminarier, exkursioner och examination.

Språk: Svenska, men några av föreläsningarna och en del av litteraturen kan vara på engelska.

Nivå: Grundnivå

Vill du veta mer: Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb