De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar

Senast ändrad: 18 oktober 2022
En lemur sitter på en gren. Foto.
Den mest hotade gruppen av däggdjur i världen är lemurerna. Foto: Sheila Holmes

Undrar du hur framtiden kommer att se ut för vilda djur i Sverige och världen över? Några svar på detta har vi så klart inte, men vi kan hjälpa till att förstå hur förändringar i deras livsmiljö påverkar det ekologiska samspelet.

Vill du lära dig mer om hur arter i ett ekosystem påverkas och möjliga orsaker som kan förändra villkoren för de vilda djuren; som klimatförändringar, föroreningar och förlust av livsmiljöer? Under distanskursen, med två obligatoriska onlineträffar, går vi igenom hur miljöförändringar påverkar vilda djur, och vilka ekosystemtjänster som tillhandahålls av vilda djur.

Vad är förresten en ekosystemtjänst? Det kommer vi så klart prata om!

Inga ekosystem utan människor

Vi diskuterar också konflikterna som kan uppstå mellan vilda djur och mänskliga intressen. Vad är en konflikt mellan vilt och människa? Hur mycket spelar vår bakgrund och våra värderingar in i våra relationer till och samspel med vilda djur?

Aktuell kunskap kan hjälpa oss att bättre förstå hur vilda djur påverkas av föränderliga förutsättningar, hur konflikter mellan vilda djur och människa kan uppstå och hur vi kan hantera dessa på bästa sätt.

Exempel på aktuella konflikter mellan människa och vilda djur tas upp och kopplas till senaste forskningen bland annar inom områdena betestryck, viltolyckor och sjukdomar som sprids mellan vilda djur och människor.

Två lemurer som leker. Foto.
Om avskogning och klimatförändringar fortsätter i nuvarande takt kommer regnskogsarter som lemurer att förlora 81 procent av sina lämpliga livsmiljö under de kommande 50 åren. Foto: Sheila Holmes
Saigaantilop på steppen. Foto.
Saigaantilopen finns i Ryssland och Mongoliet men främst i Kazakstan där de lever på stäppen. Saigaantilopen är hotad på grund av tjuvjakt, då saigaantilopens horn är eftertraktade på den illegala marknaden. 2015 skedde också något hittills oförklarligt då 200 000 saigaantiloper dog under loppet av en vecka. Foto: Andrey Giljov [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Älg springer över bilväg, en bil kommer. Foto.
Viltolyckor är ett exempel på en konfliktyta mellan människa och vilt. Foto: Fredrik Widemo, SLU

Fakta:

Kursperiod:  Kursen ges på kvartsfart under vårterminen 2023 (7,5 hp)

Ort: Distans, med två obligatoriska onlineträffar. Onlineträffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, enklare laborationer, seminarier, exkursioner och examination.

Språk: Svenska, men några av föreläsningarna och en del av litteraturen kan vara på engelska.

Nivå: Grundnivå

Sista ansökningsdag: 15 september – 17 oktober.

Vill du veta mer: Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb.