Fiskekologi

Senast ändrad: 18 oktober 2022
Hand som håller en liten öring. Foto.

Vill du lära dig mer om fiskars beteende och livscykel? I kursen fiskekologi går vi igenom allt ifrån fiskars ofta fascinerande och långa vandringar till deras komplicerade reproduktionsbiologi.

Kursen behandlar fiskars ekologi och biologi, med fokus på svenska söt- och kustvattensarter.

Du får också kunskap om varför artsammanstätningen ser ut som den gör i Sveriges olika vattentyper, och de många olika anpassningar fiskarter har utvecklat för att vara konkurrenskraftiga.

Ökad förståelse för hoten mot våra fiskar

Kursen ger dig ökad förståelse av hoten mot våra fiskar, exempelvis hur klimatförändringar kommer påverka olika arter, effekterna av utplantering av främmande fiskarter samt konsekvenserna av hårt och missriktat fiske.

Kursen passar dig som har ett fiskeintresse vill fördjupa dig i bakgrunden till varför fiskar beter sig som de gör. Kursen passar också dig som vill komplettera dina biologistudier med mer detaljerad kunskap om fiskar.

Du undervisas/vägleds av fiskforskare aktiva vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö.

Man i båt, släpper ut lax i havet. Foto.
Vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö forskar vi bland annat för att öka kunskapen om fiskars beteende och vandringsmönster. Foto: Susanna Bergström, SLU
  • Spana också in kursen Fiskevård som ges under höstterminen.

Fakta:

Kursperiod:  Kursen ges på kvartsfart under vårterminen 2023 (7,5 hp)

Ort: Distans, med två obligatoriska träffar. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Språk: Svenska

Nivå: Grundnivå

Ansökningsperiod: 15 september – 17 oktober.

Vill du veta mer: Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb.