Fiskevård

Senast ändrad: 13 februari 2020
Kvinna vid vatten håller i en fisk.

Hur kan vi skapa en hållbar förvaltning av fiskevatten för både fisk och människa? Vilka problem finns inom den svenska fiskevården i dag och vilka metoder används för att försöka lösa dem? Dessa är några av frågeställningarna du får djupdyka i under kursen Fiskevård.

Kursen ger dig en god överblick av aktuell metodik och problematik inom Svensk fiskevård, med fokus på fiskbestånd i inlands- och kustvatten. Du kommer att lära dig grunderna i hur man restaurerar fiskars livsmiljöer och hur man utformar pålitliga beståndsövervakningsprogram.

Kursen ger dig också inblick i modern teori om hur man skapar en hållbar förvaltning av fiskevatten för både fisk och människa, samt nuvarande lagstiftning kring exempelvis fiskevårdsområden, fiskars välfärd och fiskutplanteringar.

Du undervisas och vägleds av fisk- och förvaltningsforskare aktiva på institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, samt av experter knutna till förvaltande myndigheter och organisationer.

Kursen passar dig som vill komplettera dina biologistudier med uppdaterad kunskap om konkret fiskförvaltning eller dig som har ett stort sportfiskeintresse eller är aktiv inom förvaltnings- eller restaureringsarbete på hobby eller professionell nivå.

Fakta:

Kursperiod:  Kursen ges på kvartsfart under höstterminen 2020 (7,5 hp)

Ort: Distans, med två obligatoriska träffar. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Språk: Svenska

Nivå: Grundnivå

Sista ansökningsdag: Ansökningsperioden inför ht-20 öppnar den 16 mars och är öppen till 15 april.

Vill du veta mer: Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb (kommer snart)

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se