Häng med oss på studieresa i sommar!

Senast ändrad: 07 mars 2019

Besök laxtrappan i Stornorrfors, fjällvandra i Ammarnäs och träffa en renskötare. Tillsammans med deltagare från USA lär du dig om hållbart nyttjande av naturresurser och undersöker konflikter som kan uppstå när olika intressen kolliderar.

Bild1.jpg
Följ med på en resa med naturen i fokus. Foto: Linda Vikström
Bild2.jpg
Ta en kaffepaus och njut av den magnifika utsikten. Foto: Emelie Fredriksson
Bild3.jpg
Upplev den storslagna fjällmiljön i Ammarnäs. Foto: Emelie Fredriksson
Bild4.jpg
Under resan kommer du att få träffa en renskötare som berättar om sitt jobb. Foto: Pixabay
Bild5.jpg
Under kursens första vecka kommer vi att besöka laxtrappan i Stornorrfors. Foto: Hans Lundqvist

Välkommen till den internationella kursen om hållbart nyttjande av naturresurser. Kursen är en studieresa och ges av institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i samarbete med Purdue University  och NC State University , USA.

Årets studieresa går genom Vindelälven-Juhtatdahka biosfärsområde . Juhtatdahka är samiska för flyttled och under kursen följer vi Vindelälven från utloppet i Bottenviken till källflödena i Ammarnäs och Vindelfjällen. Längs vägen belyser vi hur naturresursutnyttjandet ser ut och vilka konflikter som kan uppstå när flera intressen kolliderar på samma mark.

Olika aspekter av hållbarhet

Kursen börjar i Umeå och första kursveckan fokuserar på olika aspekter av hållbarhet samt ger en introduktion till hur naturresurser nyttjats genom historien fram till våra dagar. Under veckan gör vi korta exkursioner i närheten av Umeå bland annat till Umeälvens delta.

Hållbart nyttjande av vattendrag och hållbart fiske är tema under slutet av första veckan och början av kursens andra vecka. Ett besök vid laxtrappan i Stornorrfors där årets smolträkning pågår för fullt ger möjlighet att lära sig mer om arbetet med bevarandet av Vindelälvens laxar. En dag ägnas åt Bottenvikens miljö och ett besök på Norrbyskär där sågverksindustrin blomstrade under det tidiga 1900-talet.

Kursens andra vecka spenderas i Vindeln och här är hållbart skogsbruk i fokus. Vi besöker Skatans Ekopark och upplever dagens moderna skogsbruk, spår av historiskt nyttjande och ekologisk restaurering i form av naturvårdsbränning och restaurering av vattendrag som använts för flottning. Vi belyser också hållbarhetsaspekter på viltförvaltning.

När konflikter uppstår

Under kursens tredje vecka med fokus på konflikter och avvägningar mellan olika intressen flyttar vi oss uppåt längs älven från Vindeln via Mårdseleforsarna där vi ser spår av timmerflottning samt diskuterar kulturvärden och naturvärden i en älv som inte används till vattenkraft. Vi besöker renskötande samer, nya och historiska gruvor och diskuterar vindkraftens påverkan på landskapet. En exkursion i Blaikens fjällurskog visar hur den Norrländska skogen såg ut innan storskalig mänsklig påverkan men den intilliggande nedlagda gruvan och vindkraftparken ger ett utmärkt tillfälle att diskutera hur olika intressen konkurrerar om samma resurs.

Studieresan avslutas i Ammarnäs där vi spenderar en vecka med fjäll och arktiska miljöer som tema. Vi diskuterar hur klimatförändringar kan komma att förändra förutsättningarna för människor, djur och växter. Två dagar används till att vandra efter Kungsleden. Det ges också tid att upptäcka miljön runt Ammarnäs på egen hand samt arbeta med ett grupparbete som redovisas dagen innan återresan till Umeå.

 

Fakta:

Kursperiod: 1 juli-2 aug 2019 (7,5 hp)

Språk: Undervisning och grupparbeten är på engelska. Det individuella arbetet kan skrivas på svenska.

Förkunskapskrav: 60 hp i valfritt ämne

Sista anmälningsdag: 15 mars 2019

Kostnad: En avgift kommer att tas ut för resor och boende under kursen. Mer info om avgiften kommer snart. Programstudenter på skogsfakulteten kan söka stipendier för att täcka denna kostnad.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplan på SLU:s studentwebb

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se