Hur påverkar tamkatter vilda djur?

Senast ändrad: 09 januari 2023
Porträttbild av Kajsa.

Finns det ett samband mellan vilka vilda djur som rör sig i människors trädgårdar beroende på om det finns katter i närheten? Det har masterstudenten Kajsa Johansson undersökt. På bilderna hon analyserade i sitt examensarbete fanns en tydlig koppling mellan katter och stadsmiljö. Hon såg också att skator fanns i trädgårdar med få besök av katter medan sångfåglar fanns i trädgårdar med fler besök av katter.

Berätta om dig själv!

Mitt namn är Kajsa och jag är jägmästarstudent här i Umeå. Anledningen till att jag började studera till jägmästare är att jag alltid har varit intresserad av djur och natur och tänkte att varför inte läsa en utbildning som ger mig möjlighet att kombinera de två.

Under mastersnivå har jag valt att rikta in mig på vilt, fisk och miljö och har varit väldigt nöjd med mitt val. På institutionen för vilt, fisk och miljö har jag haft möjligheten att skriva dubbla mastersarbeten, ett inom skogsvetenskap och ett inom biologi.

Vad handlar ditt examensarbete om?

I mitt arbete har jag tittat på om tamkatten har någon påverkan på vilt, och om det har någon koppling till urbanisering.

Jag gjorde arbetet inom ett projekt som heter Träffa dina vilda grannar. Det är ett medborgarforskningsprojekt som har använt sig av viltkameror för att ta reda på vilka vilda djur som finns i Umeå kommun. Utifrån den datan har jag försökt svara på två frågor:

  • Har vilda djurs besöksfrekvens ett samband med tamkattens besöksfrekvens i trädgårdar?
  • Har tamkattens effekt på vilda djur någon skilland beroende på var i samhället det är?

Vad kom du fram till?

Jag kunde se att skator besökte trädgårdar med få besök av katter oftare än trädgårdar med fler kattbesök, medan sångfåglar visade ett omvänt mönster.

Mitt resultat visade att katter har en positivt samband med urbanisering vilket gör att jag inte kunde svara på min andra frågeställning om tamkattens effekt på vilda djur beroende på var i samhället det är (stad eller landsbygd).

Varför valde du ämnet?

Jag valde att skriva om tamkatters påverkan på vilt eftersom frågan om hur mycket påverkan tamkatten faktiskt har på vilda djur har blivit en väldigt stor global fråga. Många studier inom ämnet har gjorts runt om i världen, men väldigt få i Sverige. Eftersom det knappt fanns några tidigare studier så tyckte jag att det skulle vara intressant och se ifall de resultat jag fick skulle vara samma andra inom ämnet, vilket de inte var.

Hur har det varit att vara student hos oss?

Jag är väldigt glad att jag har valt att vara student på SLU och är så nöjd med att jag har valt att läsa min master på vilt, fisk och miljö. Jag har haft en oroligt bra handledare under arbetets gång som har varit ett stort stöd och lätt att bolla idéer med!

 

  • Länk till Kajsas arbete kommer när det finns publicerat.