Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900

Senast ändrad: 19 januari 2021

Lyssna till Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi, när han berättar om sin bok Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900.

Presentationen har svensk undertext, klicka på "CC" när du startat filmen.

Senare delen av 1800-talet var en dynamisk tid i Norrland. Befolkningen ökade, skogsindustrin expanderade och järnvägen byggdes ut. Många människor rörde sig i skogarna och viltstammarna skattades hårt, särskilt under nödår. Bävern och vildrenen utrotades; älgen höll på att försvinna. Samtidigt etablerades statliga skogar med kronoparker och bevakande personal. Det påverkade förutsättningarna för de som jagade  och fångade vilt.

I boken Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900 utgår Kjell Danell från revirförvaltarnas handskrifter, som förvaras i Riksarkivet. Boken bygger på de årliga rapporterna från skogsreviren i Norrland till överordnade i Stockholm.

Boken ger nya insikter om viltet och hur det nyttjades och påverkades av människans aktiviteter samt jaktvårdens spirande utveckling. Den är också rikt illustrerad med svartvita fotografier som visar människor och nyttjandet av markerna samt norrländsk konst.

Om författaren

Kjell Danell är född 1946, uppväxt i Kalix och professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Han är zoolog av facket och har forskat om samspelet mellan växter, djur och människor i olika miljöer som boreala skogar, tundra och savanner. Danell har utgivit flera böcker och många vetenskapliga artiklar i internationella sammanhang. Han är bosatt i Umeå.


Kontaktinformation

Kjell Danell                                                    
Telefon: 070-3747979
E-post: kjell.danell@slu.se

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se