Skogen som integrationsarena

Senast ändrad: 28 oktober 2021

Målet med projektet är att män och kvinnor med en annan etniskt bakgrund än svensk ska få kunskap om skogen och skogsrelaterade aktiviteter och därmed en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället.

Ett lika viktigt mål är att skapa förutsättningar så att det svenska samhället med dess mångfald av medborgare avspeglas i de skogliga utbildningarna. Kunskap om skogen och dess värden för samhället och individen ökar möjligheterna för nyanlända, främst i landsbygdsamhället och skogskommunerna att interagera med ortsbefolkningen och delta lokalt och regionalt i skogliga aktiviteter och beslutsprocesser.

Med en skoglig plattform som grund ökar individens förutsättningarna för att av egen kraft utbilda sig inom den skogliga sektorn. Det långsiktiga målet är att förse skogsnäringen med kompetent och jämställd arbetskraft. Detta vill vi uppnå genom att på ett systematiskt sätt arbeta med skoglig introduktion och utbildning för nyanlända på flera nivåer i det svenska utbildningssystemet.

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen Västerbotten, Dorotea kommun, Burträsk naturbruksgymnasium, Svenska Jägarförbundet, Umeå universitet

Projektägare

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen Västerbotten

I media

Projektet har synliggjorts i följande sammanhang:

Skogsriket 2014-09-03 "Ann Dolling ny medlem för styrgruppen för Skogsriket Västerbotten"

Skogsriket 2014-02-10 "Skogen som integrationsarena"

Svensk Jakt 2013-11-29 "Vägen in i samhället går genom skogen"

SVT Aktuellt 2013-03-04: "Nyanlända flyktingar - skogsindustrins räddning"

Skogsaktuellt 2012-09-24 "Skogen ska bli arena för integration" 

ATL 2012-09-24 "Flyktingar möter Sverige genom skogen"


Projektledare

Ann Dolling, Extern resurs
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
ann.dolling@slu.se, +46706997452