Inventering av varg

Senast ändrad: 16 mars 2018
Varg fig 46 ÅA.jpg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Under inventeringsperioden redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete. En detaljerad slutrapport publiceras i juni.

Inventering av varg vintern 2017-2018

Den ordinarie inventeringen genomförs som vanligt under inventeringsperioden. Samtidigt gör länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet en särskild insats för att samla in extra många DNA-prover från varg, på samma sätt som vid extrainventeringen av varg vintern 2016-2017.

Vi har samlat informationen om den extra insamlingen på en egen sida:
Extra inventering av varg 2017-2018

Löpande rapporter om inventeringsresultat

Här uppdaterar vi fortlöpande inventeringsläget i Sverige under inventeringssäsongen.

Dokumenterade vargrevir (16 mars 2018)

Dokumenterade vargindivider (vecka 10, 2018)

Frågor och svar om insamling av vargspillningsprover finns här: 
Extra inventering av varg 2017-2018

Resultat från inventering av varg vintern 2016–2017

Slutrapport: Inventering av varg vintern 2016–2017
Rapporten är skriven i samarbete med Rovdata, som är Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras. 

Extrainventering av varg vintern 2016-2017
Vintern 2016-2017 genomfördes en extra insamling av DNA från varg för att få in mer data till utvärderingen av omräkningsfaktorn för varg. Utredningen ska vara färdig 2019. Under inventeringsperioden samlade länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet tillsammans in cirka 3 000 prover från varg.

Vi uppdaterar denna sammanställning när nya uppgifter tillkommer.
Preliminära resultat från genetiska analyser av vargprov insamlade vintern 2016–2017

Mer information på Naturvårdsverkets webbplats
Stort intresse för hur vargar räknas  
Ny omräkningsfaktor för varg testas

Varghybrider i Södermanlands län

Norr om Katrineholm i Södermanland fångades under sensommaren misstänkta vargvalpar på bild med hjälp av länsstyrelsens viltkameror. Ett par av valparna var ovanligt mörka, nästintill svarta, i sin färgteckning. Detta har inte tidigare observerats bland skandinaviska vargvalpar.

Länsstyrelsen samlade in spillning från området i syfte att låta undersöka valparnas genetiska ursprung.  Det genetiska laboratoriet vid Grimsö forskningsstation, SLU, har analyserat flera prover. Resultaten visar att det finns individer i området som bär på genetiska varianter från både varg och hund. Dessa klassas som varg-hundhybrider.

Den skandinaviska vargtik (född i Vismen-reviret) som observerats i området tidigare matchar genetiskt som mamma till valparna. Pappan bör således vara en hund, men hans identitet är okänd.

Information från länsstyrelsen i Södermanland
Valparna i Bie konstaterade hybrider

Rapport från Grimsö genetiska laboratorium
Genetisk undersökning av spillning med avseende på genetiskt ursprung och hybridisering med hund

Ett fall av hybridisering är känt sedan tidigare i Skandinavien, i Norge vintern 1999/2000.

Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Läs även

Fakta:

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se