Inventering av varg

Senast ändrad: 11 september 2018
Varg fig 46 ÅA.jpg

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Under inventeringsperioden redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete. En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Inventering av varg vintern 2017-2018

Sammanställningen av den ordinarie inventeringen är färdig. Resultaten finns i rapporten Inventering av varg vintern 2017–2018. Rapporten ges ut i en rapportserie som görs i samarbete med Rovdata, Viltskadecenters norska motsvarighet avseende inventeringar av stora rovdjur. Länken till rapporten går till en biblioteksdatabas i Norge, där rapporten arkiveras.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats!

Extra inventering av varg 2017–2018

Den extra insamlingen av DNA-prover från varg avslutades 31 mars 2018. Tack till alla som varit med och bidragit till det goda resulatet med nästan 4000 prov insamlade!

Datat ska nu användas av den norska forskargruppen RovQuant, som ska titta närmare på modeller för beräkning av den skandinaviska vargpopulationens storlek i antal individer. Läs mer under länkarna nedan.

Extra inventering av varg 2017-2018

Information om extrainventeringen på Naturvårdsverkets webbplats

Stort intresse för hur vargar räknas

Ny omräkningsfaktor för varg testas

Övrig information från varginventeringen

Mars 2018: Genetiskt viktig varg i Västra Götaland

Under årets varginventering har två vargar lokaliserats i Svartedalen, norr om Göteborg i Västra Götalands län. Genetiska analyser visar att det är en varghane med en valp som går i området. Fadern är en skandinavisk varg, men valpen bär även på finskryska gener som inte kan härledas till någon av de kända immigranterna i Skandinavien. Modern är sannolikt en ny immigrant, men har inte påträffats i reviret under vinterns inventering. Inventering pågår i området till 31 mars.

Varghybrider i Södermanlands län

Norr om Katrineholm i Södermanland fångades under sensommaren 2017 misstänkta vargvalpar på bild med hjälp av länsstyrelsens viltkameror. Ett par av valparna var ovanligt mörka, nästintill svarta, i sin färgteckning. Detta har inte tidigare observerats bland skandinaviska vargvalpar.

Länsstyrelsen samlade in spillning från området i syfte att låta undersöka valparnas genetiska ursprung.  Det genetiska laboratoriet vid Grimsö forskningsstation, SLU, har analyserat flera prover. Resultaten visar att det finns individer i området som bär på genetiska varianter från både varg och hund. Dessa klassas som varg-hundhybrider.

Den skandinaviska vargtik (född i Vismen-reviret) som observerats i området tidigare matchar genetiskt som mamma till valparna. Pappan bör således vara en hund, men hans identitet är okänd.

Länsstyrelsen i Sörmland fattade beslut om skyddsjakt på hela familjegruppen. Jakten avslutades i januari 2018 och länsstyrelsen bedömer att samtliga individer i gruppen fälldes. 

Rapport från Grimsö genetiska laboratorium
Genetisk undersökning av spillning med avseende på genetiskt ursprung och hybridisering med hund

Ett fall av hybridisering är känt sedan tidigare i Skandinavien, i Norge vintern 1999/2000.

Fakta:
Spårning kräver kunskap

Varg, järv och lodjur inventeras framför allt genom spårning på snö. För att kunna göra det behövs både kunskap och erfarenhet. Förväxlingsriskerna är många. Spårstämplar efter vissa hundraser överlappar till exempel i storlek med spårstämplar från varg och det är lättare än man kan tro att förväxla spårlöpor efter lodjur med varglöpor.

Läs mer i boken Spår och spårning av stora rovdjur.

Spårbok

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är ett viktigt komplement i länsstyrelsernas inventeringar, framför allt när det gäller att upptäcka förekomst i nya områden.

Har DU sett rovdjur?

Sidansvarig: maria.levin@slu.se