SLU-nyhet

Ekologiska jordgubbar pollinerades flitigare

Publicerad: 02 mars 2012

Ekologiska odlingsmetoder gynnar pollinatörer. Detta visades i ett försök med jordgubbar på 12 fält i Skåne. I de konventionellt odlade pollinerades endast 17 procent av blommorna mot 45 procent av blommorna i de ekologiskt odlade.

Pollinerande insekter är livsviktiga för odling av frukt och grönsaker. De hotas av ett allt intensivare jordbruk och problemet med försämrad pollinering har fått mer uppmärksamhet på senare tid.

Detta försök visar att pollinering av jordgubbar mer än dubbleras i ekologiskt jordbruk. Med bättre pollinering blev både skördemändgen och kvaliteten högre.

"– Resultatet visar att pollinationstjänsten gynnas av ekologiska odlingsmetoder, vilket är en viktig faktor vid utvecklingen av ett hållbart jordbruk" sade Georg Andersson, doktorand i miljövetenskap, Lunds universitet, i en intervju till SVT Vetenskap.

 


Kontaktinformation