Två yrkesfiskare testar en ny kräfttrål med en rist (sorteringsgaller) som sorterar bort oönskade fångster, exempelvis torsk. Foto: Hans Nilsson, SLU

Selektivt fiske

Fiskare och forskare tar nya kliv,
för att fångsten av fisk ska bli mer selektiv.
När fångsten smartare sorteras,
kan oönskad bifångst minimeras.

Har du missat någon lucka? 

December 1

Lucka 1. Dricksvatten. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Säkrare dricksvatten

Forskare letar okända gifter,
sådana som kan orsaka hälsorisker.
Om vårt dricksvatten slår de vakt
och efter motmedel ger sig ut på jakt.
Nya filter och växtrening är på gång,
med mera kunskap når vi säkrare framgång.

December 2

2december750ny.jpg

Vattenhushållande landskap

Kan jordbruket med nya markvattensystem,
få hjälp att möta ökad väderextrem,
hantera torka och skyfall,
att grödorna står pall,
och samtidigt minska vattenkvalitetsproblem?

December 3

Anna Sténs and Erland Mårald. Photo: Sverker Johansson.

Skogens juleton, handlar om mer variation

Skogens framtid påverkar oss alla. Forskningsprogrammet Future Forests sammanfattar åtta års forskning i fem kortfilmer. Senaste filmen handlar om variationsrikt skogsbruk.

December 4

Ängspärlemorfjäril. Foto: Erik Cronvall, SLU

Svag fjärilsökning viktig notering från fältinventering

Betande kor, surrande åkerhumlor och fladdrande fjärilar är vanliga inslag i en svensk ängs- eller betesmark. Några fjärilar har till och med blivit lite vanligare. Samtidigt ökar också igenväxningen i vissa områden.

December 5

Bild på daggmaskar. Foto: Jerker Lokrantz, Azote

Vill kunskap om mikroplaster öka genom att åkerjorden genomsöka

En norsk-svensk studie visar att lika mycket mikroplaster når europeiska och nordamerikanska åkrar varje år, som den mängd som finns flytande i haven. Plasterna hamnar på åkrarna när avloppsslam används som gödningsmedel. Hur dessa plaster påverkar marklivet är ännu okänt.

December 6

Lucka 6, 2017: Kylvattenrecipient Forsmark. Foto: SLU

Östersjöns varma fiskar julen 2217

Kan kärnkraftens kylvattenplym
visa Östersjön i varmare kostym,
och om framtiden förutspå
vilka fiskstim vi har då,
likt en tidsmaskin för ekologin?

December 7

Bild på fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson, SLU

Med bäring på sjöarnas näring

Arktiska sjöar och vattendrag kan bli näringsfattigare när klimatet blir varmare. Ett tydligare språngskikt i sjöar och en längre växtsäsong är två möjliga förklaringar till detta relativt okända problem. Ökad kunskap kan stödja förvaltningen av sjöarna.

December 8

8december750.jpg

Koll på skogsresurserna

Skogsstatistiken 2017 är delvis en repris.
vi får mer träd och mindre blåbärsris.
60 kilo blåbär per person,
så stor var Sveriges årsproduktion.

December 9

Knäckebrödskaka. Foto Ibán.

Annadagens julbak

Baka, baka knäckekaka
Rulla, rulla nyttig bulla
Mjöla den med råg
av fullkorn i ditt tråg
Forskning ska du läsa:
Låt den inte jäsa
- utan skjuts in i ugnen!

December 10

Köra spårlöst

nummer 10På denna film kan du titta och höra,
hur du bästa vägen bör köra,
för att spårlöst avverka skogen,
och utan att på mark och vatten tära.

December 11

Hammarby sjöstad. Foto: Per Berg, SLU

Funktionell täthet

Hållbart stadsboende vi vill bygga,
där människor trivs och känner sig trygga.
Till hjälp finns forskares manual,
ett verktyg för byggaktörers val.
Är täthet och rymlighet i balans?
Det visar hårda och mjuka data tillsammans.

December 12

Strömmande vatten. Foto: Johan Söderkrantz, SLU.

Naturligt vis med smarta nyheter

I ett flöde från Artdatabanken,
kan du naturligt fylla på tanken.
Är du intresserad av växter, svampar och djur,
kan du alltid följa Dagens natur.

December 13

Foto på en parkmiljö. Foto: Marcus Hedblom, SLU

Fågelsång i stad gör dig glad

Sjungande fåglar minskar människans stressnivå i städer. Det räcker med att höra tjattret från en gråsparv för att folk skall få en mer positiv syn på stadsmiljöer. Ljudet av flera arter gör att stadsmiljön upplevs som ännu mer positiv.

December 14

Harvning. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Kunskapsnav om näring från källa till hav

Belastningen av kväve på havet minskar. Även för totalfosfor pekar trenden på en minskad transport till Östersjön. SLU Vattennav tar reda på om förändringarna beror på skickligare lantbrukare eller på att vi odlar mindre mat. En bas i arbetet är användande av datormodeller.

December 15

Två yrkesfiskare testar en ny kräfttrål med en rist (sorteringsgaller) som sorterar bort oönskade fångster, exempelvis torsk. Foto: Hans Nilsson, SLU

Selektivt fiske

Fiskare och forskare tar nya kliv,
för att fångsten av fisk ska bli mer selektiv.
När fångsten smartare sorteras,
kan oönskad bifångst minimeras.

December 16

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 17

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 18

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 19

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 20

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 21

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 22

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 23

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

December 24

24 luckor i miljöanalyskalendern 2017 på gång. Bild: SLU

Aja baja! Inte tjuvkika…

Du får vänta till rätt dag innan lucköppning.

Dela gärna vår julkalender:

 

SLU:s fortlöpande miljöanalys

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Telefon: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen