Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Lantbruk – skog – trädgård

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18

tomater.jpg

Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2018!

Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2018, en mötesplats för forskare, rådgivare, myndighetspersoner, branschföreträdare och andra växtskyddsintressenter! Konferensen kommer även behandla olika växtskyddsproblem och lösningar för ekologisk odling.

I november i år har det gått tre år sedan SLU och Jordbruksverket arrangerade den första nationella växtskyddskonferensen på 20 år. Responsen var mycket positiv, och växtskyddet har sedan dess hamnat ännu mer i fokus. Vi har fått en ny livsmedelsstrategi, med ökad svensk livsmedelsproduktion som tydlig målsättning, och i de efterföljande åtgärdsprogrammen finns bland annat satsningar på Växtskyddsrådet och ett Kompetenscentrum för växtförädling.

Samtidigt hör vi rapporter om nya skadegörare och ogräs i skog, åkermark och trädgård, och i vissa fall ökande problem med de som redan är etablerade. För växtodlingen kommer troligen också EU-kommissionens kommande beslut om tillstånd för glyfosatanvändning att erbjuda nya utmaningar.

Anmäl dig till årets nationella växtskyddskonferens och diskutera de här viktiga frågorna med oss!