Nationella kräftdatabasen

Senast ändrad: 03 april 2023
Signalkräfta kryper på sjöbottnen. Foto.

Välkommen till den nationella databasen för kräftor! Här hittar du information om förekomster av flod- och signalkräfta, provfisken och pestdrabbade vatten. Här finns också samlad information för dig som ska bedriva miljöövervakning av kräftor: instruktioner, protokoll och packlistor. Vi tar också emot data om kräftor som du skickar till oss. SLU samarbetar med myndigheter, fiskeorganisationer och fiskevattenägare. All data kvalitetssäkras och är tillgänglig för allmänheten.

Samlar Sveriges kräftförekomster

Institutionen för akvatiska resurser är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. I databasen lagras kvalitetssäkrad data om kräftor i Sverige, där data kan kopplas till vektoriserade och rastrerade kartskikt. I databasen hittar du:

 • förekomster av kräftor
 • kräftprovfisken
 • provtagningar av yrkesfiskarnas fångster
 • kräftpestförklarade samt pestdrabbade vatten

SLU samarbetar med regionala och lokala myndigheter, fiskeorganisationer och fiskevattenägare. Kräftdatabasen tar emot dina data om kräftor. 

En del kräftdata är hemligstämplad av fiskevattenägare och är inte  tillgänglig för allmänheten. 


Manual till Nationella kräftdatabasen, version 1.5.2

Data till forskning, rödlistor och ekologisk status

Databasens fungerar som ett geografiskt IT-stöd vid miljöövervakning. Data används i nationella utvärderingar, till exempel vid bedömning av ekologisk status i våra vattendrag och i SLU Artdatabankens lista för hotade arter. Data används även vid uppföljning av fiskevårdsåtgärder, till exempel kalkning, uppförande av fiskvägar, biotoprestaurering. Forskningsprojekt har också god användning av kräftdatabasen. 

Hämta data, ladda hem protokoll och se vad du behöver vid kräftprovfisket

I flikarna nedan hittar du allt du behöver veta när du ska ut i fält. Här finns allt från utrustningslistor och protokoll till instruktioner för dig som ska ut och provfiska kräftor. 

Hämta data från kräftdatabasen

Hämta och sök data i kräftdatabasen

I kräftdatabasen kan du:

 1. titta på data och använda en karta
 2. söka efter data
 3. exportera vald data
 4. skapa rapporter för provfisken

Hur använder jag databasen?

Behöver du hjälp med att använda nationella kräftdatabasen? Här finns manualen som hjälper dig att komma igång.

Manual till Nationella kräftdatabasen - version 1.5.2

Referera utdrag av data från nationella kräftdatabasen så här:

Bohman, P. (Redaktör). yyyy. Nationella kräftdatabasen. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/kraftdatabasen [yyyy-mm-dd].

Källhänvisning för kräftdatabasen

Källhänvisning för data hämtat från kräftdatabasen

 • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna vattenrelaterad miljöövervakning i Sverige. När du publicerar miljöövervakningsdata från databasen för provfiske i sjöar ska du ange att de tagits fram inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning.

 • Data från nationella kräftdatabasen skall refereras enligt följande: 

  Bohman, P. (Redaktör). yyyy. Nationella kräftdatabasen. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/kraftdatabasen [yyyy-mm-dd].

Instruktioner för utförande av kräftprovfiske

Rapportera data till kräftdatabasen

Rapportera in dina data till kräftdatabasen!

Vill du bidra till en bättre bild av kräftors utbredning och tillstånd i Sverige? Då kan du rapportera in data från ditt provfiske via protokollen nedan. Vi tar också emot uppgifter om förekomster av flod- och signalkräfta. Likaså är data från kräftfisken värdefullt, även ett "dåligt" fiske. 

Mata in dina data i Excel-filerna nedan och mejla filerna till kraftdatabasen@slu.se. All data kvalitetssäkras och lagras i den nationella kräftdatabasen. Du kan sedan söka, visa och ladda ner både dina och andras data från databasen via www.kraftdatabasen.se.

Instruktioner och protokoll för rapportering

Instruktion för inmatning i excelfil vid provfiske

Digitalt protokoll för provfiske av kräftor (excelfil)

Digitalt protokoll för kräftförekomster (excelfil)

Skicka in dina datafiler

kraftdatabasen@slu.se 

 

Tack för din medverkan!

Datavärdskap på SLU

Institutionen för akvatiska resurser är datavärd för fisk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Vi levererar kvalitetssäkrad data från provfisken inom nationella och regionala miljöövervaknings- och kalkningsprogram. Med vår insats får omvärlden snabbare tillgång till de senaste resultaten. Information om datavärdskapet finns också på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.