Animalierna får kämpa i debatten men är en del av lösningen!

Senast ändrad: 28 november 2019

Vegotrenden har vuxit och finns närvarande i offentlig debatt och privata samtal. Vi hör krav på köttfria dagar i skolan och skatt på kött. Argumenten handlar om att rädda planeten, att djuren förbrukar stora resurser, att en övergång till vegetarisk kost minskar klimatavtrycket samt även att djurens välfärd är dålig. Men de fakta som man baserar argumenten på är ofta tagna ur sitt sammanhang och de används vilseledande.

I livscykelanalyser anges vanligen klimatavtrycket per funktionell enhet, vilket oftast innebär per kg vara, t.ex. kg benfritt kött eller kg mjölk utan hänsyn till varans innehåll av vatten och näringsämnen. Men klimatavtrycket måste beskrivas efter den nytta som livsmedlet ger. Exempelvis har morötter lågt klimatavtryck men hög vattenhalt och låg proteinhalt. För att ersätta proteinet i 1 kg benfritt kött måste vi äta 30 kg morötter. Komplext sammansatta livsmedel som t.ex. mjölk ger enligt en svensk undersökning betydligt lägre klimatavtryck än havredryck, när man räknar på klimatavtryck i relation till näringstäthet.

Även marken och markanvändningen påverkas av en övergång mot vegetarisk kost, beträffande tålighet mot torka och erosion, växtnäringsbalans, möjlighet till ekologisk produktion och biologisk mångfald samt hur marken fungerar som kolsänka. Konsekvenserna av att inte producera animalier i jordbruket måste betraktas som starkt negativa och ger en stor osäkerhet om vår framtida livsmedelsförsörjning.

Organisationen Animal Task Force (ATF), där jag är svensk representant, är en kunskapsbaserad lobbyorganisation som arbetar för animalierelaterade frågor i Europa. Vi arbetar med att föra ut hur viktig animalieproduktionen är i europeiskt jordbruk och att påverka EUs forskningsprogram. De svenska systemen för spårbarhet, certifiering och livsmedelssäkerhet är goda förebilder och allt fler länder och företag tar efter Sverige för att öka förtroendet för animaliska livsmedel.

ATFs ordförande Jean-Louis Peyraud har skrivit ihop en text där han reflekterar kring en värld utan djur i vår livsmedelsförsörjning.

Anders Herlin,
samverkanslektor

Relaterade sidor: