Äntligen – ett forskningsbaserat och digitalt läromedel om skog

Senast ändrad: 14 juni 2022
Bild på exkursion i Vimmerby hösten 2020

SLU utvecklar ett digitalt läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog och hållbar utveckling - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Det är Ljungbergsfonden som investerar i projektet, och syftet är att locka fler sökande till skogsutbildningar. Läromedlet lanseras i augusti 2022. Kolla gärna in våra smakprov på läromedlet så länge. Lösenordet är klimatsmart

 

Om du vill veta mer om skog i undervisningen och om läromedlet kan du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Det innehåller smakprov från läromedlet, tips på olika skogsaktiviteter och andra aktualiteter.

Varför ett digitalt läromedel om skogen?

Skogen bidrar till att utveckla samhället, bromsa klimatförändringar och säkra den livsviktiga biologiska mångfalden. Skogen är viktig i vår strävan mot ett mer hållbart liv. För att använda skogsresursen på bästa sätt behövs mer kunskap om skog, och fler personer som vill jobba med frågan i framtiden. Många unga har idag bristfälliga kunskaper om skog, och lärare efterfrågar användbara och mer uppdaterade läromedel inom området. Därför vill SLU skapa ett lättanvänt läromedel om skog som baseras på aktuell forskning.

Om läromedlet

Läromedlet innehåller olika aspekter av skog, och fokuserar på skogens roll i de utmaningar vi står inför. Det kan användas för alla gymnasieelever, och är särskilt anpassat till högskoleförberedande gymnasieprogram och naturbruksgymnasiet. Materialet matchar bäst det centrala innehållet för naturkunskap och biologi, men det mesta går utmärkt att använda i flera ämnen, som geografi och samhällskunskap. Läromedlet innehåller förslag på färdiga lektionsupplägg och övningar, men det finns stora möjligheter att anpassa materialet till dina grupper. Delar av läromedlet kan användas, efter viss anpassning, på högstadiet. Teamet bakom läromedlet består av tre gymnasielärare tillika läromedelsförfattare, en redaktör, en digital strateg och en skogsexpert, och innehållet granskas av forskare på SLU.