Detta gör vi inom program Bebyggd miljö

Senast ändrad: 06 april 2022
Lekande barn i stadsmiljö. Foto: Julio Gonzalez.

Program Bebyggd miljö har som mål att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och den tätortsnära miljön.

Inom programmet drivs bland annat med projekt som inriktar sig på barns utemiljöer, stadsträd och förtätning.

Samarbeten inom Bebyggd miljö

Program Bebyggd miljö samarbetar med Boverket, RUS, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket.

Relaterade sidor: