Egna beräkningar

Senast ändrad: 14 april 2021

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika ståndortsegenskaper. Med en Korstabell skapar du korstabeller för en markkemisk variabel där statistik för kombinationer av olika ståndortskategorier tabelleras mot varandra.

Sidansvarig: johan.stendahl@slu.se