Kartor och bilder

Senast ändrad: 11 februari 2019

Här har du tillgång till översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Kartorna med markegenskaper har ritats efter ett omfattande datamaterial.

Sidansvarig: johan.stendahl@slu.se