Kartor och bilder

Senast ändrad: 13 juni 2018

Här har du tillgång till översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Kartorna med markegenskaper har ritats efter ett omfattande datamaterial.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se