Markprofil

Senast ändrad: 08 maj 2020
En spade i jorden med en Sverigekarta och granar i bakgrunden, illustration.

Här finns information om t.ex. markvariablerna jordmån, humusform, jordart och mineralinnehåll.

Sidansvarig: johan.stendahl@slu.se