Markprofil

Senast ändrad: 20 maj 2019
markprofil1.png

Här finns information om t.ex. markvariablerna jordmån, humusform, jordart och mineralinnehåll.

Sidansvarig: johan.stendahl@slu.se