Markprofil

Senast ändrad: 19 november 2018
markprofil1.png

Här finns information om t.ex. markvariablerna jordmån, humusform, jordart och mineralinnehåll.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se