Översikt av resultaten i regionala pesticiddatabasen (RPD)

Senast ändrad: 10 september 2019

Följ knapparna till respektive sida där resultat presenteras över tid, i form av grafer, för alla vatten eller uppdelat per vattentyp: dricksvatten, grundvatten eller ytvatten. Nedanför knapparna finns en mer detaljerad förklaring om hur utsök av data görs.

Vill du ha hjälp att tolka resultaten, läs vidare här.

1. Välj vattentyp

Välj först en vattentyp som du är intresserad av: ”Alla vatten”, ”Dricksvatten”, ”Ytvatten” och ”Grundvatten”. När du valt en vattentyp kommer du till en sida med en graf med en textkolumn till vänster där du kan göra olika val. Överst i den kolumnen står vilken vattentyp du har valt, t.ex. ”Fynd i alla vatten”.

2. Välj geografisk skärning

Nästa steg är att välja geografisk skärning. Om du vill titta på hela landet så behöver du inte trycka på någonting för detta val kommer upp automatiskt. Är du däremot intresserad av ett visst län så tryck på ordet Län som står i den vänstra kolumnen. Nu kommer det fram en rullista där du kan välja det län som intresserar dig. På motsvarande sätt kommer det fram en rullista över de olika vattendistrikten om du väljer denna skärning.

3. Välj presentation

Om du valt ”Alla vatten” så ser du nu att det finns tre rubriker att välja mellan i den vänstra kolumnen, rubrikerna visar olika presentationer av data utifrån den skärning du valt. Rubriken för den presentation som visas för tillfället är grönmarkerad så att du vet var du befinner dig. Om du istället valt dricksvatten, ytvatten eller grundvatten så kommer det fem rubriker på presentationer att välja mellan i vänstra kolumnen.

Hämta data i Excelformat

Det går också att hämta det datamaterial som syns på sidan i Excelformat genom att klicka på Excelsymbolen överst på sidan.


Kontaktinformation