Sveriges lantbruksuniversitet

Mistra Environmental Communication

MISTRA Environmental Communication – reframing communication for sustainability är ett 4-årigt forskningsprogram inom miljökommunikation som leds av SLU och Swedesd och finansieras av Mistra.

Vi utvecklar miljökommunikation

MISTRA Environmental Communication – Reframing communication for sustainability är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle.

Programmet har en tvärvetenskaplig ansats som involverar forskare från en rad vetenskapliga discipliner och icke-akademiska partners som representerar centrala samhällsaktörer. Tillsammans bygger vi vidare på befintliga tänkesätt, utvecklar nya insikter och ansatser och översätter denna kunskap till nya kommunikationspraktiker.

Publicerad: 04 februari 2020 - Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se
Loading…