Sveriges lantbruksuniversitet

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt? Mångfaldskonferensen 2018

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen. Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, och för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige?

17 oktober anordnas Mångfaldskonferensen 2018 av Centrum för biologisk mångfald, tillsammans med Naturvårdsverket, KSLA och Naturhistoriska riksmuseet.

Konferensrum med människor framför ett podium, loggor med IPBES på väggen bakom. Foto.

Mer om IPBES-rapporterna

Konferensen kommer behandla två av rapporterna som beslutades av IPBES i mars 2018, samt en IPBES-liknande nordisk studie om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kustområden. Läs mer om rapporterna och IPBES här.

Dokumentation

Här finns filmer från föreläsningarna på konferensen, och konferensrapport för nedladdning.

Publicerad: 07 december 2018 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…