MKB-dagen 2020 - i nytt format

Senast ändrad: 26 november 2020

MKB-dagen vid SLU är den självklara mötesplatsen för dig som jobbar med MKB-relaterade frågor, inom myndighet, konsult och akademi.

I år genomfördes MKBdagen digitalt förmiddagen den 19 november i samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och Boverket.

Moderator var Jan Schmidtbauer Crona från Havs- och vattenmyndigheten.

Mentometerreslutat av frågas 1. Illustration
Resultat från mentometerröstningen.
Resultat av mentormeterröstningen fråga 2.Illustration.
Resultat från mentometerröstningen.
Resultat av mentomterröstning fråga 3. Illustration.
Resultat från mentometerröstningen.
Resultat från mentometerröstningen. Illustration.
Resultat från mentometerröstningen.
Resultat från mentometerröstningen. Illustration.
Resultat från mentometerröstningen.

Programmet

Presentationer: senaste nytt om miljöbedömning

  • De dynamiska miljöbedömningsdirektiven, hur SMB och MKB-direktiven utvecklas och hur EU-domstolens avgöranden kan påverka tillämpningen, Emma Sjöberg (Miljödepartementet)
  • Näringslivet ♥ Miljöbedömning? Miljöbedömningens roll i förhållande till verksamhetsutövares behov, Maria Engström (Tillväxtverket)
  • Strategisk miljöbedömning av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF): möjligheter och lärdomar, Helena Tsiparis (Tillväxtverket)
  • Uppdatering av Trafikverkets vägledning för miljöbedömning och miljöbeskrivning, Linus Karlsson (Trafikverket)
  • Digitalisering av plan- och miljöbedömningsprocessen, Fredrik Olsson och Ann Åkerskog (Boverket och Naturvårdsverket)
  • Grön infrastruktur och miljöbedömningar, Jan Schmidtbauer Crona (Havs- och vattenmyndigheten)

Diskussionsforum: MKB-färdigheter som gör skillnad

Mari Kågström (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Jan Schmidtbauer Crona (Havs- och vattenmyndigheten)

Panel:

  • Emma Mogren, Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Irene Lingestål, Trafikverket
  • Thomas Grönlund, Trafikverket
  • Åsa Norman, Tyréns
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se