Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I den Nationella genbanken bevaras de äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.