Sveriges lantbruksuniversitet

Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter

I den Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär.

Omslag, Kulturarvsväxter. Grafisk form Ingrid Henell.jpg

Ny bok om genbankens köksväxter i april

I boken Kulturarvsväxter för framtidens mångfald presenteras de vegetativt förökade köks-, krydd- och medicinalväxter som samlades in och provodlades inom Poms Sparrisupprop. Sort för sort presenteras växternas kultur- och odlingshistoria. Författare är Else-Marie Strese, genetiker och agrarhistoriker, och Erik de Vahl, trädgårdsmästare i Nationella genbanken. Boken kommer i tryck under april. Läs mer om boken här:

Publicerad: 07 mars 2018 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se