Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

Senast ändrad: 09 juni 2020
Logotyp för Sveriges nationalparker

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker.

Webbinarierna är öppna för förvaltare av Sveriges nationalparker, samt kollegor verksamma i parkerna. På den här sidan presenterar vi kommande webbinarier.

Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

22 september kl 10-12

Hur förvaltare med hjälp av konsulter, kan ta fram nationalparksskyltar, audioguider, foldrar mm, där innehållet motsvarar världsledande pedagogik.

Välkommen till ett webbinarium om hur förvaltare framgångsrikt kan arbeta med konsulter för att ta fram obemannad naturvägledning till nationalparker av hög kvalitet (det som i varumärket beskrivs som världsledande pedagogik). Vad ska man tänka på när man formulerar krav i upphandlingen? Vad bör förvaltaren tänka på i kommunikationen med konsulten när det gäller innehållet i naturvägledningen? Vad i innehållet bör förvaltaren ha planerat innan hen lämnar över bollen till konsulten och inleder ett samarbete? Hur säkrar förvaltaren att konsulten tar fram t ex skyltar som gör att alla besökare känner sig välkomna och som leder till berikande och tankeväckande upplevelser?

Vi kommer att presentera erfarenheter från och former för samarbetet ur både förvaltarens och konsultens perspektiv. Rie Stagegaard och Anna Berhan från två länsstyrelser är med och berättar om sina erfarenheter från framförallt Hamra nationalpark och Abisko nationalpark. Minst en konsult som varit aktiv i nationalparksarbetet kommer berätta och reflektera över vad konsulter efterfrågar från förvaltaren gällande krav, material och en fungerande dialog.

Inledningsvis presenteras en översikt över erfarenheter. Om ni har erfarenheter som ni vill dela med er av (och inte redan haft kontakt med Per) så hör gärna av er till honom: per.sonnvik@slu.se eller 018-672444.

Webbinariet hålls på Skype för företag. Anmälda får en länk till mötet utskickat.

Välkomna att anmäla er till webbinariet senast 15 september genom att e-posta till cnv@slu.se  

 

17 november kl 10-12

Fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen

På detta webbinarium fokuserar vi på steget efter utbildningen för lokala aktörer i en nationalpark. Vi visar på möjligheter att vidareutveckla guideverksamhet och värdskap i nationalparkerna och presenterar fortbildningar som kan vara av intresse för de lokala aktörerna samt andra som kommunicerar med besökare om nationalparkens värden. Dessutom presenterar vi den nya möjligheten till certifiering av naturguider och hur den förhåller sig till utbildningar med mera.

På agendan:

  • Guide- och värd-utbildningarna som görs inom organisationen Interpret Europes verksamhet och hur de kan användas av nationalparksaktörer. Kristian Björnstad berättar om sina erfarenheter från arbete med fortbildning i norska nationalparker.
  • Om att certifiera sig enligt det svenska certifieringssystemet för naturguider och om de utbildningar som ges enligt den nationella utbildningsnormen för naturguider. Per Sonnvik på CNV berättar.
  • Hur guideutbildningen för naturums säsongspersonal kan användas även för aktörer i nationalparker. Åsa Elfström från Söderåsen och Anders Arnell från CNV berättar. 
  • Om hur utbildning av flerspråkiga naturvägledare kan gå till - för ökad integration och ökade kontaktytor till fler målgrupper. Katrin Jones Hammarlund på CNV berättar om ett utbildningsmaterial som kan användas av aktörer, som till exempel nationalparker.
  • Övriga fortbildningsmöjligheter.

Ni är mycket välkomna att tipsa om ytterligare fortbildningsmöjligheter för lokala aktörer i nationalparkerna. E-posta förslagen till per.sonnvik@slu.se.

Webbinariet hålls på Skype för företag. Anmälda får en länk till mötet utskickat.

Välkomna att anmäla er till webbinariet senast 10 november genom att e-posta till cnv@slu.se.  

 

Material från tidigare webbinarier 

Inspelningar och material från tidigare webbinarier i serien om världsledande pedagogik kan du ta del av på denna sida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se