Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

Senast ändrad: 01 oktober 2020
Logotyp för Sveriges nationalparker

CNV arrangerar, på uppdrag av Naturvårdsverket, webbinarier för Sveriges nationalparksförvaltare med syfte att stötta dem i arbetet med världsledande pedagogik och naturvägledning inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker.

Webbinarierna är öppna för förvaltare av Sveriges nationalparker, samt kollegor verksamma i parkerna. På den här sidan presenterar vi kommande webbinarier.

Kommande webbinarier för nationalparksförvaltare

17 november kl 10-12

Fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen

På detta webbinarium fokuserar vi på steget efter utbildningen för lokala aktörer i en nationalpark. Vi visar på möjligheter att vidareutveckla guideverksamhet och värdskap i nationalparkerna och presenterar fortbildningar som kan vara av intresse för de lokala aktörerna samt andra som kommunicerar med besökare om nationalparkens värden. Dessutom presenterar vi den nya möjligheten till certifiering av naturguider och hur den förhåller sig till utbildningar med mera.

På agendan:

  • Guide- och värd-utbildningarna som görs inom organisationen Interpret Europes verksamhet och hur de kan användas av nationalparksaktörer. Kristian Björnstad berättar om sina erfarenheter från arbete med fortbildning i norska nationalparker.
  • Om att certifiera sig enligt det svenska certifieringssystemet för naturguider och om de utbildningar som ges enligt den nationella utbildningsnormen för naturguider. Per Sonnvik på CNV berättar.
  • Hur guideutbildningen för naturums säsongspersonal kan användas även för aktörer i nationalparker. Åsa Elfström från Söderåsen och Anders Arnell från CNV berättar. 
  • Om hur utbildning av flerspråkiga naturvägledare kan gå till - för ökad integration och ökade kontaktytor till fler målgrupper. Katrin Jones Hammarlund på CNV berättar om ett utbildningsmaterial som kan användas av aktörer, som till exempel nationalparker.
  • Övriga fortbildningsmöjligheter.

Ni är mycket välkomna att tipsa om ytterligare fortbildningsmöjligheter för lokala aktörer i nationalparkerna. E-posta förslagen till per.sonnvik@slu.se.

Webbinariet hålls på Skype för företag. Anmälda får en länk till mötet utskickat.

Välkomna att anmäla er till webbinariet senast 10 november genom att e-posta till per.sonnvik@slu.se.  

 

Material från tidigare webbinarier 

Inspelningar och material från tidigare webbinarier i serien om världsledande pedagogik kan du ta del av på denna sida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se