Välkommen att nominera årets naturvägledning 2021

Senast ändrad: 10 juni 2021
Diverse naturvägledningsbilder

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? I december kommer CNV att utnämna Årets naturvägleding 2021 – aktiviteter, verksamheter och personer som gör extraordinära insatser och bidrar till att utveckla naturvägledningen i Sverige. Fram till 7 november är du välkommen att nominera naturvägledning som du upplevt eller själv tagit fram! Utmärkelsen kommer att delas ut i samband med Friluftslivets års konferens i Åre 6-7 december.

Vi söker naturvägledning som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. SLU Centrum för naturvägledning (CNV) delar ut utmärkelsen som del av Friluftslivets år 2021 för att lyfta fram betydelsen av inspirerade naturvägledning i friluftslivet. Naturvägledning som bedrivs utomhus, på plats i naturen är i fokus. Syftet är att sprida goda exempel och inspiration om hur naturvägledning kan fördjupa kunskap om och skapa engagemang för natur, biologisk mångfald och naturvård. Vi vill lyfta fram aktiviteter som bidrar till att deltagarna både kommer ut i och in i naturen, att de utvecklar en relation till platsen, lär sig något tankeväckande och ett frö sås till (starkare) engagemang. En jury hjälper oss att utse vinnarna. Fram till 7 november kan du nominera naturvägledning i Sverige. Vilka vinnare det blir tillkännages den 6-7 december på Friluftslivets års konferens i Åre.

Jenny CarlssonJenny Carlsson, som tog emot utmärkelsen 2018: "Många naturvägledare jobbar ihärdigt med att berätta om björken, tussilago, och havsörnen, ja allt det vackra och häftiga ute i naturen. De sprider glädje och väcker intresse för naturen, en grupp i taget, men vi stannar sällan upp och firar de nytänkande sätt vi kommunicerar eller arbetar på. Den här utmärkelsen är en chans att göra detta, att stanna upp och reflektera över det vi som naturvägledare åstadkommer. Här får vi även en arena att sprida goda exempel som vi kan ta efter och utveckla.

 

Vad som kan nomineras

Vi tar emot nomineringar om naturvägledning som bedrivs utomhus. Med naturvägledning menar vi aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Du kan nominera både din egen och andras naturvägledning. Naturvägledningen som nomineras kan drivas i ideell, privat eller offentlig regi. Den behöver inte finnas kvar på en plats, men behöver vara dokumenterad i någon form. 

Två kategorier

Pris kommer att delas ut i två kategorier:

 • Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.
 • Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

 

Hur tävlingsbidragen bedöms

Juryn bedömer bidragen utifrån hur naturvägledningen:

 • Inspirerar
 • Når många (direkt eller indirekt)
 • Når fler än de som redan är intresserade
 • Bidrar till positiva naturupplevelser
 • Bidrar till dialog och delaktighet
 • Bidrar till fördjupad kunskap, aha-upplevelse och reflektion
 • Gör skillnad och leder till förändring
 • Planeras och utvecklas i interaktion med deltagare.
 • Är nytänkande och innovativ.

Alla kriterier behöver inte vara med i din nominering, men ju fler desto bättre.

Bedömningen görs endast utifrån det inskickade materialet.

Finalister utses och utifrån dem utser juryn en som får utmärkelsen i varje kategori. Här kan du läsa om deltagarna i juryn.

 

Så här nominerar du

Du nominerar via nedanstående formulär.

I nomineringen beskriver du naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Beskriv gärna vad deltagarna tyckte och tänkte om naturvägledningen. 

För beskrivning och motivering får du använda maximalt 1500 tecken, inklusive blanksteg.

Ange vem (person eller organisation) som tagit fram naturvägledningen och när den skett.

Via formuläret kan du bifoga maximalt tre bilder. Du har också möjlighet att skicka en film på tre minuter till cnv@slu.se

Varje nominering behöver stödjas av ytterligare en person som håller med dig om nomineringen. Den personen får inte vara verksam i organisationen som bedriver naturvägledningen eller har tagit fram den. Hens namn och e-postadress anges i formuläret. Inför val av finalister har CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkaren.

En person har möjlighet att nominera flera bidrag.

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

Varmt välkommen med din nominering!

 

Vad utmärkelsen innebär

Krans målad av Ida Wendt

Utmärkelsen är i form av ett särskilt formgivet diplom som delas ut till vinnarna i respektive kategori. De får även presentkort till Naturbokhandeln. Dessutom kan hedersomnämnanden delas ut.

CNV gör ett reportage om vinnarna och finalisterna till CNV:s webbsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren.

Vilka som får utmärkelsen presenteras på Friluftslivets års konferens i Åre 6-7 december.  

 

Nyttan med utmärkelsen

Vi på CNV hoppas och tror att vinnaren och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! 

 

Utmärkelsen 2018

CNV arrangerade en liknande utmärkelse 2018. Läs mer om den här. Där kan du läsa om bidraget som fick utmärkelsen, om det som fick ett hedersomnämnande samt och om alla nomineringarna.

Ta också del av av Jenny Carlssons ord om vad utmärkelsen "Sveriges mest inspirerande naturvägledning" 2018 har betytt för de som tagit hade tagit fram den: Den här tävlingen är en chans att göra detta, att stanna upp och reflektera över det vi som naturvägledare åstadkommer. Här får vi även en arena att sprida goda exempel som vi kan ta efter och utveckla. Läs mer här vad Jenny berättar.

 

Nomineringsformulär

Ditt tävlingsbidrag

Uppladdning av bilder

Dina kontaktuppgifter

Tillstyrkaren

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se